18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W kwietniowy poranek 24.04 zainteresowani poezją uczniowie wszystkich klas starszych naszej szkoły brali udział w spotkaniu  z pisarzem i krytykiem literackim, panem Waldemarem Smaszczem pt. „Nie dość znani a bliscy…- rzecz o Franciszku Karpińskim”. 

Prelekcja rozpoczęła projekt, który ma przybliżyć dzieciom i młodzieży  postać poety oświeceniowego, autora kolędy „Bóg się rodzi”. Spotkanie literackie przebiegło w miłej atmosferze, a gawęda pana Waldemara Smaszcza na pewno przyczyniła się do zgłębienia wiedzy o poecie.  Było to pierwsze z czterech spotkań poświęconych twórcy „Pieśni nabożnych”. Kolejne już w czerwcu – wycieczka śladami Franciszka Karpińskiego.