18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

         

30 kwietnia (poniedziałek)          - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

1 maja 2018 r. (wtorek)             -  Międzynarodowe Święto Pracy

2 maja 2018 r. (środa)                -  dzień wolny od zajęć edukacyjnych

3 maja 2018 r. (czwartek)          - Święto Konstytucji 3 Maja, 

4 maja 2018 r. (piątek)                -  dzień wolny od zajęć edukacyjnych