18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

,, Witaj majowa jutrzenko,

świeć naszej polskiej krainie,

uczcimy Ciebie piosenką,

która w całej Polsce słynie..."

Tą pieśnią rozpoczęliśmy tegoroczne obchody 227. rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 Maja. Pierwszej  w Europie, drugiej  na świecie po Stanach Zjednoczonych, bardzo postępowej  jak na owe czasy ustawie. Chociaż Konstytucja 3 Maja obowiązywała krótko, stała się symbolem odrodzenia narodu, symbolem troski o dobro kraju, symbolem walki o niepodległość. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie naszej szkoły przypomnieli wydarzenia z tamtych czasów. Miłosz Jakim wcielił się w postać  króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z wielką powagą mówił o trudnej sytuacji politycznej Polski w XVIII wieku.Uczniowie odgrywali scenki nawiązujące do tego wydarzenia. Informacji na ten temat szukali w dostępnej dla wszystkich Wikipedii. Wśród wielu nazwisk związanych z uchwaleniem konstytucji padło i  też nazwisko patrona naszej szkoły- Stanisława Staszica, który całym swoim życiem udowodnił, że postawił na młodzież. Był jej troskliwym wychowawcą. Między innymi  to jemu zawdzięczali częstsze zajęcia z gimnastyki.  Działał na rzecz poprawy bytu chłopów. Podróżował, a podczas eskapad prowadził badania geologiczne i geograficzne.  Nie zabrakło też i tym razem pięknych pieśni patriotycznych, które wykonał chór szkolny pod czujnym okiem pana Mirosława. Warto i należy pielęgnować patriotyzm każdego dnia, nie tylko od święta.

Na koniec głos zabrała pani Dyrektor, która podziękowała uczniom za przygotowanie części artystycznej.