18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

godz. 16.50- spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów kl. IV -VII wyjeżdżających na Zieloną Szkołę
godz. 17.15 spotkanie ogólne na auli
-prelekcja- temat: Cyberprzemoc w sieci
-prezentacja -temat: Internet- kontrola rodzicielska (przykładowe zabezpieczenia)

godz. 18.00- spotkanie z wychowawcami w klasach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY