18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Konsultacje dla rodziców odbędą się 05.06.2018 (wtorek)o godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy!