18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

31 maja 2018 (czwartek)

- Święto Boże Ciało

1 czerwca 2018 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych