18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W historię szkoły wpisuje się wyjazd gimnazjalistów klas trzecich do Sejmu i Muzeum Powstania Warszawskiego. Inicjatorem tego dorocznego wyjazdu jest wójt gminy Turośń Kościelna, pan Grzegorz Jakuć.

Wycieczka ta ma na celu poznanie struktur i funkcjonowania Sejmu, natomiast zwiedzanie muzeum to żywa lekcja historii o powstaniu warszawskim, zwłaszcza, że brało w nim udział wielu młodych ludzi, którzy - tak, jak my - byli u progu dorosłości.

Renata Zegadło-Piasecka, Grażyna Dryl