18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

                

8.00 - Zbiórka uczniów w szkole, sprawdzenie obecności

8.05 Wyjście do kościoła z wychowawcą

8.15 - Msza Święta

9.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

połączone z rozdaniem nagród dla najlepszych uczniów

w hali sportowej 

10.00 Rozdanie świadectw szkolnych w klasach

10.30 Odjazdy autobusów

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW!