18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 

7.50 - spotkanie z wychowawcami (sprawdzenie obecności)

8.00 - wspólne wyjście do kościoła

8.15 - msza święta

9.10 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

9.40 - spotkanie z wychowawcami w klasach (plan lekcji)

10.00 - odjazdy autobusów

 

Uwaga: Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Trasy poranne

Trasy popołudniowe