18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

3.09.2018 r. w hali Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Chrabołowska powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców życząc wszystkim uczniom promocji do następnej klasy i wspaniałych wyników w nauczaniu.

Następnie p. Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć wręczył stypendia naukowe i sportowe następującym uczniom:

Agata Sawicka kl. VIII

Edyta Szygałowicz kl. VII

Ewa Podwysocka kl. IIIbGim