18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Poczty sztandarowe Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej uczestniczyły w gminnych obchodach 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Uczniowie wraz z p. Dyrektor Ewą Chrabołowską złożyli kwiaty oraz znicze pod miejscami pamięci na terenie naszej gminy, m.in. pod pomnikiem „Mały Katyń” w Borowskich Gzikach oraz obeliskiem w Juraszkach.

RZP