18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

Serdecznie zapraszamy rodziców

na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 19.09.2018 (środa)

godz. 17.00

- spotkanie z wychowawcami klas w budynku szkoły

- spotkanie z wychowawcami grup przedszkolnych w budynku przedszkola

godz. 18.00 - spotkanie z Radą Rodziców