18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W dniu dzisiejszym zorganizowane zostały w naszej szkole demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z projektem Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy Mają Głos”, w którym bierzemy udział, nasze wybory przebiegały w sposób demokratyczny, tajny, a poprzedzone były kampaniami wyborczymi kandydatów oraz debatą. 

Dzisiaj komisja wyborcza wraz z opiekunem SU, Renatą Zegadło-Piasecką, ma zaszczyt przedstawić Państwu skład Samorządu Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej:

1. Przewodnicząca: Joanna Niewińska

2. Wiceprzewodnicząca: Dominika Milewska

3. Członkini SU: Patrycja Borowska

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim kandydatom!

Dziękujemy również wspaniałej komisji wyborczej, czuwającej nad przebiegiem kampanii oraz wyborów. 

  Udanej pracy!

Renata Zegadło-Piasecka