18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

0d  1 do 5 października  w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej   trwał Szkolny Tydzień Profilaktyki, który przebiegał pod hasłem: „ W patriotycznym  duchu- czyli jak?”

 Zapewne , każdy zadaje pytanie co ma patriotyzm do  profilaktyki okazuje się, że  ma.

Najmłodsi oraz uczniowie  klas IV- VI wyrazili to w formie plastycznej. Powstały prace ukazujące   kim jest? i kto to? patriota XXI w. Uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum uczestniczyli  w warsztatach „ Patriota w sieci” oraz obejrzeli film Inka ukazujący postawę patriotyczną młodej dziewczyny, która  poświęcając swoje życie Ojczyźnie  uważała, że to jest najbardziej właściwa postawa.

„ STOP PRZEMOCY W SIECI- JESTEM PATRIOTĄ”  - tak brzmiała myśl  przewodnia  filmików, które miały nakręcić klasy VII,VIII oraz III gimnazjum.

Podsumowanie Szkolnego Tygodnia Profilaktyki miało miejsce  5 października, gdzie uczniowie śpiewem,  słowem , muzyką oraz obrazem  wyrazili w jaki sposób można wyrażać szacunek do słowa patriotyzm.

Współczesny patriotyzm nie oznacza konieczności poświęcania tego, co w życiu najbardziej cenimy. Wymaga od nas jedynie chwili uwagi i zastanowienia, a  uzewnętrznia się w małych pozornie czynnościach, które mają pomóc budować kraj, zmieniać go na lepsze. „