18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W środę 31 października odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Języków Obcych.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny pt. „Warto uczyć się języków obcych”, który ukazywał,  jak trudno jest podróżować po świecie nie znając języków oraz podkreślał ważność nauki języka angielskiego. Na progu nowego roku szkolnego występy uczniów zachęcały  do wytrwałej i systematycznej nauki języków obcych, a zwłaszcza angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego.