18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Przypominamy, że dzień 12.11.2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.