18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Rozstrzygnięcie IV Gminnego Konkursu Plastycznego’ 2018 pt. „100 lat wolnej Polski” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Turośń Kościelna

W dniu 9 listopada 2018r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „100 lat wolnej Polski” podczas
„Wieczornicy z okazji Święta Niepodległości”. Gościem honorowym uroczystości był Pan Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna.

Do konkursu wpłynęło razem 45 prac ze szkół podstawowych z terenu gminy.

Komisja konkursowa w składzie:
p. Bożena Bieryło – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 
p. Magdalena Żukiewicz – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
p. Ewa Chrabołowska – dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej,
dokonała oceny prac konkursowych i wytypowała laureatów w dwóch kategoriach: klas pierwszych oraz klas drugich i trzecich.


KATEGORIA KLAS PIERWSZYCH

I miejsce:
Amelia Zaczeniuk, kl. I, SP.w Turośni Kościelnej, opiekun: p. Barbara Komenda,
II miejsce:
Arkadiusz Purta, kl. I, SP.w Turośni Kościelnej, opiekun: p. Barbara Komenda,
III miejsce:
Julia Pabiś, kl I, SP.w Turośni Dolnej, opiekun: p. Ewa Dąbrowska,

KATEGORIA KLAS II-III

I miejsce:
Karolina Dryl, kl II, SP.w Turośni Kościelnej, opiekun: p. Dorota Poślada,
II miejsce:
Piotr Więcko kl II, SP.w Tołczach, opiekun: p. Małgorzata Sadowska,
III miejsce:
Julia Dryl, kl. III, SP.w Turośni Kościelnej, opiekun: p. Danuta Dryl,

Wyróżnienia:
1. Nikola Oksiuta, kl.III,SP w Niewodnicy Kościelnej, opiekun: p.Anna Łukaszuk-Ożarowska,
2.Przemysław Kowalewicz, kl II, SP.w Turośni Dolnej, opiekun: p.Elżbieta Puścian,
3.Maja Bączek, kl. II SP.w Tołczach, opiekun: p. Małgorzata Sadowska,
4.Urszula Hajduczenia kl. II, SP.w Turośni Kościelnej, opiekun: p. Małgorzata Sadowska,
5.Monika Urwanowicz, kl II, SP.w Turośni Kościelnej, opiekun: p. Dorota Poślada,
6. Arkadiusz Mielech, kl II, SP.w Turośni Kościelnej, opiekun: p. Dorota Poślada.

 

Opiekun konkursu:
Dorota Poślada