18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 16.11.2018 roku uczniowie klasy III b w składzie: Ewa Podwysocka, Kinga Olendzka i Dominik Czajkowski reprezentowali naszą szkołę w II konkursie „Bezpieczny Powiat Białostocki”.  Obejmował on test z wiedzy o zagrożeniach w życiu codziennym, udzielanie pierwszej pomocy, znajomość środków gaśniczych i informowanie o zdarzeniach.

Na 18 startujących drużyn ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zajęli III miejsce. Oprócz pamiątkowych dyplomów w nagrodę otrzymali nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy!

                                                                                   Janusz Danilczuk