18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 19 listopada 2018 roku młodzież z gimnazjum i klasy ósmej szkoły podstawowej uczestniczyła w wycieczce szkolnej do Białegostoku na interaktywny spektakl pt: „Zebranie”. Historia o braku tolerancji, ksenofobii i kłamstwie. Scenariusz Martyna Majewska, reżyseria: Paweł Kamiński, muzyka: Tomasz Krezymon, scenografia i kostiumy: Klaudia Sadolewska-Moskal, wizualizacje: Małgorzata Cebera.

 

Celem wycieczki szkolnej była integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskich, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz środkach transportu, kształtowanie właściwych postaw (prawdomówność, tolerancja, zrozumienie), wychowanie do wartości.