18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W dniu 22.11.2018r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyło  się uroczyste podsumowanie konkursów w ramach projektu „Podlaskie Spotkania z Pisarzami” . W konkursie czytelniczym „Czy znasz twórczość Barbary Mikulskiej?” nasze uczennice zajęły:

II miejsce- Julia Zembrowska kl. IIIa

Wyróżnienie- Julia Masimiuk kl. IIIb

Serdecznie gratujemy , zwłaszcza, że konkurencja była  duża.  Życzymy dalszego rozwijania zainteresowań czytelniczych.

                                                                                                                                             Katarzyna Purta