18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 

Wielu Bożych Błogosławieństw na ten wspaniały czas Narodzenia Pańskiego,

aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość,

a Nowy Rok obdarzył zdrowiem i pomyślnością.

Życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Społeczność Uczniowska oraz Pracownicy Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej