18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 

 Uczniowski Klub Sportowy „Tur” w Turośni Kościelnej zachęca do wzięcia udziału w sportowej zabawie.

Zajęcia rekreacyjno – sportowe odbywać się będą w pierwszym i drugim tygodniu ferii zimowych:

 

- chłopcy 21.01 – 25.01.2019 (pierwszy tydzień), opiekun Marcin Miłosiewicz,

  • szkoła podstawowa klasy IV-VI w godzinach 9:00 – 10:30,

  • gimnazjum + klasy VII, VIII SP w godzinach 10:30 -12:00,

     

    - dziewczęta 28.01 – 1.02.2019 (drugi tydzień), opiekun Maciej Zajkowski,

  • szkoła podstawowa klasy IV-VI w godzinach 9:00 – 10:30,

  • gimnazjum + klasy VII, VIII SP w godzinach 10:30 -12:00.