18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Informacja o przyjmowaniu i rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej znajdują się w zakładce Przedszkole - Rekrutacja, a informacje o przyjmowaniu i rekrutacji dzieci do klas I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turości Kościelnej w zakładce Szkoła Podstawowa - Rekrutacja.