18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Przypominamy, iż w dniach 27.02.2019 – 12.03.2019 odbywać się będzie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej na rok 2019/2020.

 

Wniosek jest dostępny w sekretariacie szkoły  i zakładce Rekrutacja. Przypominamy o załączeniu odpowiednich oświadczeń.

 

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej  na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci spoza obwodu szkoły nie odbędzie się z powodu braku miejsc.