18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Powiatowy konkurs Ośmiu Wspaniałych rozstrzygnięty

https://poranny.pl/powiatowy-konkurs-osmiu-wspa…/…/34469887…

To dla mnie ogromna radość - mówi Julia Ciepielewska z Turośni Kościelnej. Wygrała powiatową edycję konkursu Ośmiu Wspaniałych.

Jestem bardzo zadowolona - cieszy się Julia. Będzie reprezentowała powiat białostocki w eliminacjach ogólnopolskich konkursu, które odbędą się 4-5 kwietnia w Warszawie.

– Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu naszej uczennicy – dodaje Ewa Chrabołowska, dyrektorka Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej
Julia uczęszcza do klasy VIII Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej. Jej pasją jest pomaganie innym. Wszystko zaczęło się gdy z rodzicami mieszkała w Belgii. Tam wspierała organizowanie różnych akcji.
Od trzech lat Julia mieszka w Polsce. I działa w wolontariacie.

– Wspieramy akcje schroniska dla zwierząt w Białymstoku. Pisaliśmy listy do powstańców warszawskich. Opiekujemy się opuszczonymi grobami na pobliskim cmentarzu - opowiada Julia. – W wolnych chwilach odwiedzam też podopiecznych hospicjum w Turośni.
Przyznaje, że wolontariat zmienił ją. Stała się bardziej wrażliwa na cierpienie innych.

Do starostwa powiatowego w Białymstoku przyjechało 26 przedstawicieli różnych szkół z powiatu. To młodzi ludzie, którzy nie pozostają obojętni na cierpienie, biedę i krzywdę innych. Pomagają różnym fundacjom, osobom starszym,opiekują się bezpańskimi zwierzętami oraz dbają o opuszczone miejsca pamięci.

Ostatecznie, w Ósemce Wspaniałych znalazły się: Julia Ciepielewska (Zespół Szkół w Turośni Kościelnej), Daria Maliszewska (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu), Julia Markowska (Szkoła Podstawowa w Gródku), Anna Litwińczuk (Szkoła Podstawowa w Surażu), Honorata Oniśko (Zespół Szkół w Turośni Kościelnej), Kinga Małyszko (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wasilkowie), Patrycja Skrzypkowska (Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach) i Magdalena Burak (Zespół Szkół w Michałowie).