18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W ramach „Dnia wiosny” w naszej szkole odbyły się szkolne rozgrywki sportowe w piłkę siatkową.

Na początku grały między sobą wszystkie klasy w kategorii dziewcząt i chłopców.

Punktem kulminacyjnym zawodów był mecz Kadry Nauczycielskiej z uczniami poszczególnych klas.

Wszyscy prezentowali dobry poziom sportowy, na trybunach panowała wspaniała atmosfera.

Zwycięzcami okazali się …, jak co roku Nauczyciele !:)