18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W coroczny kalendarz naszych szkolnych uroczystości wpisany jest apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którego celem jest rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych.Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski 29 kwietnia wspólnie obchodziliśmy tę rocznicę z najmniejszymi uczniami naszej społeczności szkolnej.

W murach naszej szkoły gościliśmy przedszkolaków, którzy z powagą, dumą oraz dziecięcym wdziękiem zaprezentowali program  patriotyczny o Polsce. Nie zabrakło trudnych pytań np. czym jest konstytucja? co w niej jest zawarte? i pięknego śpiewu wraz chórem szkolnym.

Dziękujemy dzieciom za piękną postawę i wspaniały występ. Było przepięknie, wzruszająco i uroczyście. Wszyscy przeżyli lekcję patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego, która na długo pozostanie w pamięci naszej społeczności.