18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Poczty sztandarowe naszej szkoły wzięły udział w uroczystych obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Turośni Kościelnej.