18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

17 maja poczet sztandarowy naszego Gimnazjum uczestniczył w XV zjeździe Rodziny Szkół Jana Pawła II w Augustowie oraz Studzienicznej. Mieliśmy okazję płynąć statkiem Serwy, którym podróżował sam Papież oraz uczestniczyć we Mszy Św. prowadzonej przez Biskupa Ełckiego.
Mimo kapryśnej pogody było naprawdę niezwykle.