18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wyłoniono  laureatów pierwszego konkursu wiedzy ekonomiczno-finansowej w ramach projektu „Ferie z ekonomią II”.

Do konkursu przystąpiło 137 uczniów ze szkół, które brały udział w projekcie „Ferie z ekonomią II”. Test wiedzy składał się z 20 losowo wybranych pytań jednokrotnego i wielkokrotnego wyboru.  Test był przeprowadzony drogą elektroniczną, a na jego rozwiązanie uczeń miał 20 minut. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 punkt.

Zgodnie z regulaminem laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. W nagrodę laureaci otrzymają tablety.

Bardzo serdecznie gratulujemy wygranej!

Uczestnik

Nazwa szkoły

Wynik w %

Wynik w punktach

Czas rozwiązania testu

Sawicka A.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

80.00%

16 (19max)

9.09