18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

            W piątek, 24 maja 2019r.,  w Hodyszewie i w Nowych Piekutach odbyły się XVI Dni Gimnazjalistów pod hasłem:

„[…] chroń mnie, Panie, od pogardy

 Przed nienawiścią strzeż mnie, Boże.”

         Tegoroczne spotkanie nie miało charakteru rywalizacji – zwycięzcami zostali wszyscy, którzy się zgłosili. Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy nie tylko doskonale się bawili, ale również mogli zdobyć nowe umiejętności. Głównym celem, jaki sobie postawili, było przestrzeżenie młodych ludzi przed mową nienawiści, której na co dzień są świadkami i odbiorcami oraz zwiększenie świadomości uczniów w kwestii odpowiedzialności za słowo.

         Spotkanie młodzieży rozpoczęło się mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, W Eucharystii, oprócz młodzieży i jej opiekunów, wzięli udział m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, dyrektorzy kilku szkół oraz inni zaproszeni goście.

         Następnie młodzież przemaszerowała z Hodyszewa do Nowych Piekut. W czasie wędrówki uczniowie  prezentowali przygotowany program integrujący wszystkich uczestników.

          Grupy, pod okiem pani Moniki Zaborskiej oraz pana Dawida Malca – aktorów z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, przystąpiły do pracy nad budową spektaklu plenerowego nawiązującego tematycznie do tegorocznego hasła Dni Gimnazjalistów, występując przeciw mowie nienawiści. Przy jego realizacji gimnazjaliści wykazali się ogromną otwartością, szczerością i kreatywnością. Zaprezentowany spektakl dostarczył zarówno uczestnikom jak i widzom okazji do wielu przemyśleń.

         Kolejnym punktem programu była wspólna zabawa wszystkich uczestników na świeżym powietrzu.

         O godz 17.00 organizatorzy podsumowali ostatnie już w historii Dni Gimnazjalistów i pożegnali uczestników.

                                                                                                        Alicja Jakimiec