18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

2.09.2019 r. w hali Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Chrabołowska powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców życząc wszystkim uczniom promocji do następnej klasy i wysokich wyników nauczania.

Następnie p. Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć wręczył stypendia naukowe i sportowe następującym uczniom:

Amelia Mielech, kl. VIII

Michał Dziemianko, kl. VIII