18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 9 października 2019 roku  dziewczęta i chłopcy klasy szóstej i siódmej ze Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Turośni Kościelnej wzięli udział w zajęciach sportowych zorganizowanych na lodowisku w Białymstoku.  Trening łyżwiarski przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego (Marcin Miłosiewicz i Maciej Zajkowski) w ramach przedsięwzięcia „Ciekawa lekcja wychowania fizycznego”.

Prawie trzydziestka uczniów doskonaliła umiejętność jazdy przodem, tyłem oraz po łuku. Uśmiechy na twarzy dzieci świadczyły o udanej inicjatywie (dopytywały się kiedy kolejny wyjazd). Łyżwy wypożyczone zostały ze szkoły a transport szkolnym autobusem. Uczestnicy ponieśli tylko koszt zakupienia biletu (5 zł).

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM NALEŻA SIĘ BRAWA  ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH!!!

M. Miłosiewicz, M. Zajkowski