18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 24 października dzieci  klasa I Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej zostały uroczyście pasowane na ucznia naszej szkoły. Na uroczystość przybyło wielu gości: pan Waldemar Wilczewski – zastępca Wójta Gminy Turośń Kościelna, pani Ewa Chrabołowska – dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, pani Beata Szymoniuk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, rodziny Pierwszoklasistów, nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki.

Na wstępie dzieci  odgrywały scenki,  recytowały wiersze, śpiewały piosenki, opowiadały o szkole, Martynka Szewczuk przypomniała zebranym o istnieniu naszej szkoły prawie 100 lat. Potem przystąpiły do uroczystego ślubowania , powtarzając słowa pani Dyrektor ,,Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole …” Następnie odbyło się pasowanie na ucznia. Na koniec  uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk pani Beaty Szymoniuk, pani Ewa Chrabołowska wręczyła szachy – prezent od pana Grzegorza Jakucia  - Wójta Gminy Turośń Kościelna, rodzice obdarowali swoje pociechy  słowniczkami ortograficznymi.

Po części oficjalnej Pierwszaki wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek i wspólną zabawę w klasie. Były to niezapomniane i pełne przeżyć chwile. Myślę, że zapadną one na długo w sercach naszych najmłodszych uczniów.

Dziękuję wszystkim za przybycie i pomoc w organizacji tej uroczystości. Szczególne podziękowania składam Trójce Klasowej i uczennicom klasy IV: Julii Dryl i Amelii Maciejczuk.

Przygotowała: Danuta Dryl