18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

WYWIADÓWKA

W ZESPOLE SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

23.05.2016 R. (PONIEDZIAŁEK)

GODZINA 16.15 – SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z P. DYREKTOR NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ

GODZINA 16.30 (KLASY I-III SP)

GODZINA 17.00 (KLASY IV-VI SP, I-III GIM.)

- SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZEM POLICJI NA AULI GIMNAZJUM

- SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS

- SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

GODZINA 17.30  - SPOTKANIE P. DYREKTOR Z RODZICAMI PRZEDSZKOLAKÓW NA AULI GIMNAZJUM

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!