18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Jestem odpowiedzialny– pod takim hasłem odbyły się tegoroczne Szkolne Dni Profilaktyki, które już na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości szkolnych. Każdego roku kilkanaście dni poświęconych jest realizacji przez społeczność szkolną zadań profilaktycznych. Ich celem jest tworzenie zdrowego, wspierającego środowiska szkolnego, dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów w szkole. 

Tym celom służyły spotkania uczniów z zaproszonymi gośćmi: psychologiem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łapach, psychologiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, wykładowcami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Funkcjonariuszami Policji.

Podczas licznych warsztatów i zajęć uczniowie poszerzali swoja wiedzę odnośnie racjonalnego żywienia i zdrowego stylu życia, doskonalili umiejętność radzenia sobie z presją grupy, podczas warsztatów z psychologami trenowali odmawianie używek. Policjanci uświadomili skutki niewłaściwych zachowań. Nasi najmłodsi mieli lekcje biblioterapii. Poruszane tematy o uczciwości, odpowiedzialności, szacunku czy przyjaźni ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji w życiu. Wszystkie klasy zrealizowały godziny wychowawcze na temat odpowiedzialności. Podczas apelu podsumowującego akcję klasy prezentowały swoje wnioski.

Ponadto w czasie trwania naszej akcji odbyły się konkursy: Konkurs na dokument filmowy „Codzienny dzień współczesnej młodzieży oraz rodziny”.

I miejsce Magda Krajewska

 

II miejsce Paweł Płoński

 

Konkurs na plakat „Stop dopalaczom”

I miejsce Paulina Czempińska

II miejsce Natalia Busłowska

III miejsce Gabriela Roszkowska

 

Pragniemy, aby nasi uczniowie dokonywali świadomych wyborów i byli odpowiedzialni za podejmowane decyzje.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy oraz uczniowie dziękują zaproszonym gościom oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pomoc w realizacji Szkolnych Dni Profilaktyki.

/Pedagog szkolny: Barbara Bołdak

 

GALERIA ZDJĘĆ Z APELU PODSUMOWUJĄCEGO AKCJĘ ORAZ PRAC KONKURSOWYCH: