18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

ZAPROSZENIE

Uczniowski Klub Sportowy „Tur” serdecznie zaprasza do wzięcia aktywnego udziału w następujących zajęciach rekreacyjno – sportowych organizowanych w czasie wakacji. Zajęcia prowadzone będą w szkole lub na kompleksie sportowym przy „Orliku” w Turośni Kościelnej.

Uczestników zajęć obowiązuje zmieniony strój sportowy i oświadczenie rodzica ze zgodą na udział w zajęciach oraz deklaracją mówiącą o zapewnieniu transportu na zajęcia i powrotu z nich we własnym zakresie. W oświadczeniu należy podać też numer telefonu do rodzica.

 

Zajęcia tenisa ziemnego (wszyscy chętni z terenu gminy Turośń Kościelna) – Andrzej Sienkiewicz

Lipiec i sierpień w każdy wtorek i czwartek:

15:30 – 16:30 – przedszkole tenisowe,

16:30 – 17:30 – szkoła podstawowa klasy I-VI,

17:30 – 18:30 – gimnazjum,

18:30 – 19:30 – osoby dorosłe.

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych (szkoła podstawowa z terenu gminy Turośń Kościelna) – Joanna Strzałkowska

1-5 sierpień od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 10:30 – szkoła podstawowa klasy I – III,

10:30 – 12:00 – szkoła podstawowa klasy IV – VI.

Letni obóz piłkarski (chłopcy ze szkoły podstawowej klasy IV-VI i gimnazjum z terenu gminy Turośń Kościelna) – Marcin Miłosiewicz

4-8 lipiec od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

Zajęcia rekreacyjno – sportowe (szkoła podstawowa klasy IV-VI i gimnazjum z terenu gminy Turośń Kościelna) – Maciej Zajkowski

16-19 sierpień od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 12:45

Zorganizowanie zajęć możliwe jest dzięki wsparciu finansowemu w ramach umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku pt.: „Sprawne ciało – dłuższe życie”.