18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

„LETNI OBÓZ PIŁKARSKI”

            W dniach 04.07.2016- 08.07.2016 (poniedziałek – piątek) na kompleksie sportowym „Orlik” w Turośni Kościelnej odbył się „Letni Obóz Piłkarski”.

Oferta zajęć piłkarskich dotyczyła uczniów ze Szkół Podstawowych (klasy IV- VI) i Gimnazjum z gminy Turośń Kościelna.

Zajęcia piłkarskie odbywały się w godzinach 9.00 – 12.00. W części pierwszej zajęć grupa ćwiczyła elementy techniki i koordynacji, natomiast  druga część była poświęcona różnym formom gier.

Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali stroje piłkarskie, oraz rakietki do badmintona.

 

 

      Zorganizowanie „Letniego Obozu Piłkarskiego” było możliwe dzięki wsparciu finansowemu w ramach umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku pt: „Sprawne ciało – dłuższe życie”

M. Miłosiewicz.