18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W ZEPOLE SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

7.50 – spotkanie wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w szkole.

7.55 – sprawdzenie obecności przez wychowawców klas.

8.00 – wymarsz uczniów wraz z wychowawcami do Kościoła.

8.15 – Msza Święta.

9.00 – Uroczyste Rozpoczęcie Roku szkolnego 2016/17 w hali sportowej Zespołu Szkół.

9.30 – spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

10.00 – odjazdy autobusów.

 

- Rozkład przyjazdów i odjazdów autobusów (nowy) w roku szkolnym 2016/2017 - znajduje się tutaj

- Plan lekcji (nowy) dla Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 obowiązuje od 01.09.2016 - pobierz

- Plan lekcji (nowy) dla Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 obowiązuje od 01.09.2016 - pobierz