18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Konkurs na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski uruchomił XV już edycję Konkursu na pracę pisemną, który od wielu lat cieszy się wśród uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogromną popularnością. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Gorąco zachęcamy uczniów oraz nauczycieli Państwa szkoły do udziału w tym przedsięwzięciu, które ma na celu przekonać młodzież, że wiedza o finansach i ekonomii nie jest nudna i skomplikowana. Dla autorów zwycięskich prac oraz ich nauczycieli przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne!

Szczegóły dotyczące Konkursu www.nbp.pl/PracaPisemna2016.