18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Zajęcia w okresie ferii zimowych w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej w dniach 21.01. do 05.02.2017 roku

 

Zajęcia podczas  ferii  zimowych

w dniach 01 – 27.01.2017r.

w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

w godzinach: 9:00 – 13:00