18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Pamięć o „Żołnierzach Wyklętych" – bohaterach lat powojennych jest bardzo ważna dla Polaków i nigdy nie powinna być porzucona w zapomnienie. Ich bezinteresowne poświęcenie w celu obrony niezależności i wolności Polski zasługuje na pamięć i uczczenie z honorem.

1 marca 2017 roku o godzinie 10.50, uczniowie Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej wraz z gronem pedagogicznym zebrali się w auli gimnazjum, by wspólnie pochylić się nad tymi, o których historia głucho milczała. Ich życiorysy przybliżyli nam uczniowie w części artystycznej, uzupełnieniem była muzyka, która oddawała nastrój tamtych dni. Takie postaci jak Danuta Siedzikówna „Inka”, czy rotmistrz Witold Pilecki pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

Podsumowaniem apelu  o Żołnierzach Wyklętych były słowa  Prezesa IPN-u dr. Łukasza Kamińskiego: ”Przywrócenie ich do powszechnej pamięci Polaków jest naszym obowiązkiem. Ale przywracając tę pamięć przywracamy dużo więcej – przede wszystkim wartości i ideały , które im towarzyszyły. To jest dla nas dzisiaj bardzo ważne źródło inspiracji. Potrzebujemy takich bohaterów, wzorów do naśladowania i niewątpliwie są nimi także Żołnierze Wyklęci”.

Dziękujemy młodzieży gimnazjum, która przygotowała część artystyczną.

Grażyna Dryl, Aneta Zdrodowska