18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 22 marca 2017r. zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziców do odwiedzenia przedszkola .....