18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Plan dyżurów dyrekcji Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Imię i nazwisko

Termin dyżuru

Telefon kontaktowy

Ewa Małgorzata Chrabołowska

dyrektor

22.01-26.01.2018r.

I tydzień ferrii

9:00 do 13:00

507 141 272

Beata Szymoniuk

wicedyrektor

29.01-02.02.2018r.

II tydzień ferii

9:00 do 13:00

604 056 299