18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Uczniowski Klub Sportowy „Tur” w Turośni Kościelnej zachęca do wzięcia udziału w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Turośń Kościelna pod tytułem „Z zimą za pan brat”, który realizowany będzie w dwóch formach:

dochodzące zimowisko sportowe – w drugim tygodniu ferii w godzinach 9 – 13,

zajęcia popołudniowe – od 5 lutego do 23 marca (oprócz sobót i niedziel) w godzinach 17 – 18:30.

Zapraszamy uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do III gimnazjum. W czasie zimowiska zaplanowaliśmy zajęcia łyżwiarstwa, hokeja na lodzie oraz narciarstwa biegowego. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych planujemy zorganizować zajęcia ruchowe na hali sportowej (gry zespołowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe), w terenie (atletyka terenowa, rolki, siłownia) i zajęcia na sztucznym lodowisku w Białymstoku.

Podczas zajęć popołudniowych zorganizujemy na lodowisku przyszkolnym łyżwiarstwo (niesprzyjająca pogoda – zajęcia na hali sportowej).

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 2