18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

18 stycznia uczniowie naszej szkoły (klasy IV-VII i II-III gimnazjum) uczestniczyli w Dniu Języków Obcych, zorganizowanych, jak co roku przez nauczycieli zespołu językowego.

W programie znalazła się prezentacja multimedialna dotycząca Irlandii. Wysłuchaliśmy  też dwóch angielskich piosenek i  wierszy w języku rosyjskim i francuskim.

Uczniowie klas VI-VII i II-III gimnazjum przygotowali tradycyjne  potrawy z różnych krajów np. bliny z Rosji,  frytki i hamburgery z USA czy też angielską herbatkę i ciasteczka. Wszyscy bardzo się starali, lecz na szczególną pochwałę zasłużyli przedstawiciele klas IIa i IIIb, którzy zaprezentowali swoje potrawy w interesujący, oryginalny sposób. Potem odbyła się degustacja dań.

W międzyczasie jury, w skład którego weszły trzy panie nauczycielki, oceniało plakaty pod tytułem

„Dlaczego warto uczyć się języków obcych”. Komisja konkursowa brała pod uwagę pomysłowość, trafność argumentów oraz stronę artystyczną prac.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie „Czerwony Kapturek”, przygotowane w czterech językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim. Aktorzy otrzymali gromkie brawa.

Na zakończenie pani Dyrektor wręczyła nagrody i pamiątkowe dyplomy dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursie na obcojęzyczną kolędę i piosenkę świąteczną oraz w konkursie na plakat zachęcający do nauki języków obcych.

Wszyscy świetnie się bawili, zarówno uczniowie biorący czynny udział w Dniu Języków Obcych, jak też

widzowie. Zapraszamy za rok.