18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

CZAS –START!

W naszej szkole pod patronatem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie odbywają się dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, adresowane do uczniów klas II i III gimnazjów z terenów wiejskich.

Celem projektu „Ferie z Ekonomią" jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę ekonomiczną i są zachęcani do jej pogłębiania, zyskując tym samym pewność siebie oraz doświadczenie niezbędne w podejmowaniu odważnych wyborów dotyczących swojej dalszej edukacji, a w konsekwencji lepszy start w dorosłe życie. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodzieży z terenów wiejskich, która po zakończeniu szkoły rozpoczyna naukę w miejscowościach oddalonych od miejsca zamieszkania i w obcym sobie środowisku.

To niezwykłe, kiedy uczniowie chcą poświęcić swój wolny czas, aby nauczyć się i poznać, a także zrozumieć tyle nowych pojęć. Na zajęciach jest dużo zabawy, jak i pracy, ale wiemy, że to się opłaci.

Alicja Jakimiec