18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Drodzy Rodzice!

W dniach od 19 lutego 2018 do 02 marca 2018

rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego- pobierz wniosek

Na wolne miejsca rozpoczynamy postepowanie rekrutacyjne

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

będzie trwała od 6 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

(szczegółowe informacje w zakładce Przedszkole – Rekrutacja)

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, a w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem tejże szkoły podstawowej, jeśli dysponuje ona wolnymi miejscami.

Zapisy do klasy I uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej trwają od 19 lutego 2018 do 02 marca 2018

na podstawie złożonego w sekretariacie szkoły wnioskupobierz wniosek

Jeżeli będą wolne miejsca, rozpoczniemy postępowanie rekrutacyjne

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

będzie trwała od 5 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

(szczegółowe informacje w zakładce Szkoła Podstawowa - Rekrutacja)


 

Serdecznie zapraszamy!