18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

14 lutego 2018r. odbyło się semestralne podsumowanie działalności SK .

W tym semestrze, aby zachęcić uczniów do pomnażania oszczędności, przewidziany był drobny upominek przy co 10 wpłacie, który był ufundowany przez PKO Bank Polski w Białymstoku. Niestety żaden z uczestników nie osiągnął zamierzonego pułapu, dlatego nagrody zostają przeznaczone na kolejny II semestr, a wpłaty zostaną zsumowane z tymi z I semestru. Członkom SKO oraz uczniom klas I-III ze szkoły podstawowej zorganizowano wewnątrzszkolne konkursy. Pierwszym z nich był konkurs plastyczny „Projekt skarbonki”, którego celem było rozwijanie wyobraźni, ale również kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania. Pod uwagę wzięto oryginalność projektu i zgodność z tematyką. Laureatami tego konkursu są: Michalina Kalinowska (IIIa), Sebastian Radziwon (II), Magdalena Roszkowska(IIIb), Julia Dryl (II) oraz Klaudia Jabłońska (II). Drugi konkurs to „Mistrz Oszczędzania”, w którym nagrody przewidziane były dla  uczniów, którzy w ciągu I semestru wykazali się regularnością wpłat oraz uzbierali najwyższą kwotę oszczędności. Liderem w tym semestrze w obu kategoriach okazał się Kacper Arciszewski z klasy IV b. Program będzie kontynuowany w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Opiekun SKO:         

Malwina Szewczuk