18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Uczennica klasy IIb gimnazjum, Ewa Podwysocka, zajęła I miejscew 7 edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Tylko anioły do mnie wysyłaj” w zakresie pracy płaskiej w kategorii wiekowej klas gimnazjalnych oraz otrzymała tytuł Anioła Sztuki.

Serdeczne gratulacje!

Katarzyna Purta